Pedagogu profesionālās pilnveides pasākumi Daugavpils Valsts ģimnāzijā

Pedagogu tālākizglītība

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.129  valsts ģimnāzija veic reģionālā metodiskā un pedagogu tālākizglītības centra funkcijas, nodrošina sadarbību ar  valsts ģimnāzijām un reģiona skolām, tostarp skolēnu zinātniskās pētniecības jomā.

2018.gadā organizētie pasākumi.

Tālākizglītības kursu piedāvājumu 2018.gada rudenim skatīt arī sadaļā "Kursi".

Kursi_Latgale_2018_gada_rudens_pieteiksanas.docx

27.-28.02.2017.           Darba vērošanas vizīte. Ģimnāzijā viesojas vidusskolas direktors Sergio Devis no IES Berenguer Dalmau Catarroja, Spānija par CLIL programmas īstenošanu. Programmas vadītāja R.Malnace.

02.03.2018.               XII Latgales reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu lasījumi krievu valodā kā svešvalodā. Īsteno R.Malnace, V.Prokofjeva

12.03.2018.                 Konference Latgales izglītības iestāžu vadītājiem “Digitalizācija skolvadībā”. Programmas vadītāja G.Mālniece, R.Malnace

12.03.2018.                 12.Latgales reģiona atklātā olimpiāde latviešu valodā 7., 10.klašu skolēniem. Īsteno I.Kondratjeva un I.Žukovska.

22.,23.03.2018.           VISC kursi Latgales skolu vadības komandām (54 h).

12.,13.04.2018.           VISC kursi Latgales skolu vadības komandām (54 h).

18., 24.04.2018.          A kursi “Aktuāli tekstveides jautājumi” (12 h). Īsteno I.Kondratjeva un I.Žukovska.

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .